Om mig/About


   

        Ingemar Ahlgren

         Naturfoto/Nature and Wildlife Photography

    

Jag föddes 1935 i Söråker, Medelpad, där jag växte upp.


Mitt naturintresset kom redan i barndomen. Jag fick min första fågelbok när jag var ca 10 år och med den gick jag ofta ut i skog och mark där jag växte upp i Södra Norrlands kustland. Fotointresset kom också tidigt sedan jag fick låna en morbrors lådkamera och började framkalla film och bilder hemma i en mörklagd klädkammare. Skogen, sjöarna och Indalsälvens deltalandskap var mina och mina kompisars bästa lekplatser.


Jag flyttade 1956 till Uppsala och universitetsstudier i kemi, zoologi, botanik och limnologi.

I mitt yrkesverksamma liv har jag varit lärare/forskare i Limnologi vid Uppsala universitet. Ett arbete med miljöfrågor som innebar närkontakt med naturen, inte bara i Sverige utan även i flera andra länder (bl a i Centralamerika och Afrika).  (hemsida på Universitetet)  


Naturfotointresset tog fart på allvar efter pensioneringen och sedan jag skaffat min första digitala systemkamera (Nikon D300).


Jag vill inte hävda att mina naturbilder är "fotokonst" men vill gärna  få tittaren att uppskatta skönheten och rikedomen i naturen. En rikedom som utsätts för ständigt ökande hot från mänsklig aktivitet.


Jag visar och berättar gärna om mina bilder.


(Komplettering kommer)


 
I was born in 1935 in Soraker, in the province of Medelpad, northern Sweden,  where I grew up.

 

My interest in nature and wildlife came in childhood. I got my first bird book when I was about 10 years old and with it in my hand I often went out in the woods.

My photo interest also came early, after borrowing a box camera from an uncle, and  develping film and photographs at home in a darkened closet. Forests, lakes, the Baltic sea coast and the Indal River delta landscape was my and my friends' best playgrounds.

 

In 1956 I moved  to Uppsala for university studies in chemistry, zoology, botany and limnology. In my professional life I have been a teacher and researcher in Limnology (freshwater ecology) at Uppsala University – an environmental work that involved close contact with nature, not only in Sweden but also in several other countries (eg in Central America and Africa) (university homepage.)

 

My interest in nature and wildlife photography took a step forward after retirement, and after buying my first digital SLR (Nikon D300).

 

I do not claim that my nature photos are "art" but would love to get the viewer to appreciate the beauty and richness of nature. A wealth that is exposed to ever-increasing threat from human activity.

 
    Ingemar Ahlgren                                                            ( ingemar.ahlgren@telia.com)                                                                                                                             

      Isgrenavägen 2A                                                            e-mail:  ingemar@ingemarahlgren.se

      74381 Bälinge                                                                Tel: (+46) 018-355570

      Sweden                                                                           Mobile: (+46) 070 594 3971