Hjortar


   

        Ingemar Ahlgren

         Naturfoto/Nature and Wildlife Photography

 Kronhjort / Red deer

 Finns i viit tillstånd i Sverige. De här hjortarna är fotade nära mitt hem i Bälinge.

Kronhjortfamilj
Kronhjortar
Kronhjort
Kronhjort

     

                                                                   Dovhjort / Fallow deer

        Dovhjortarna har inplanterats i Sverige men finns nu i vilt tillstånd i de södra delarna av landet.

Dovhjortar
Dovhjortar
Dovhjortar

Dessa dovhjortar är fotate i hägn vid Kiplingeberg

           Rådjur

Dovhjortar
Råget
Råbock
Råget i åker
Råget
Råget
Rådjursbrunst

             

                       Älgar /Moose

Älgtjur
Älgtjurar
Ålg


Dovhjortar / Fallow Deer


    Ingemar Ahlgren                                                            ( ingemar.ahlgren@telia.com)                                                                                                                             

      Isgrenavägen 2A                                                            e-mail:  ingemar@ingemarahlgren.se

      74381 Bälinge                                                                Tel: (+46) 018-355570

      Sweden                                                                           Mobile: (+46) 070 594 3971