Fåglar


   

        Ingemar Ahlgren

         Naturfoto/Nature and Wildlife Photography

Skäggmes
Skäggmes
Trana

 Skäggmes

Stjärtmes

Stjärtmes

Trädkrypare
Ljungpipare
Gråsparv
Eiderpar
Koltrast hona
Korpar
Svarthakedopping
Lavskrika
Strömstare

Lappuggla vid Edenhofs golfbana, Bälinge

Lappuggla


    Ingemar Ahlgren                                                            ( ingemar.ahlgren@telia.com)                                                                                                                             

      Isgrenavägen 2A                                                            e-mail:  ingemar@ingemarahlgren.se

      74381 Bälinge                                                                Tel: (+46) 018-355570

      Sweden                                                                           Mobile: (+46) 070 594 3971